amd 215-0670434

AMD 215-0674034

InEmail
Array
Giá bán 100000 ₫
Giảm giá
AMD-215-0674034
Mô tả
    AMD-215-0674034

Nhận xét

Thứ hai, 19 Tháng 7 2021
Chipset tốt đã mua và đóng ngon lành
hobicom